Marseille

Marseille is de stad met de grootste haven van Frankrijk en de lekkerste Bouillabaisse (Franse vissoep). Bezoek er de oude haven, de kathedraal La nouvelle Major, de Notre Dame de la Galline en het Fort St. Jean. Marseille werd als Massalia ca. 600 v.C. door Ioniërs uit de Griekse stad Phocaea, in Klein-Azië, gesticht als steunpunt voor hun handel met het Westen. Het werd de moederstad van vele kolonies aan de kusten van Gallië en Spanje; van hieruit verspreidde de Griekse beschaving zich in de Provence.

Pas door de stichting van het Sint-Victorklooster in de 5de eeuw kreeg de stad enige betekenis; in de 9de eeuw werd ze zetel van een burggraaf. In 1216 kreeg Marseille zelfbestuur. De kruistochten brachten haar economische herleving als transitohaven naar het Heilige Land teweeg. De keramiekproductie, reeds in de 16de eeuw ontwikkeld, bereikte gedurende de 18de eeuw een hoge kwaliteit. In 1669 ontnam Lodewijk XIV de stad haar privileges, behalve die voor de handel. Met de Franse koloniale expansie in Noord-Afrika in de 19de eeuw en de opening van het Suezkanaal ging de stad een nieuwe bloeiperiode tegemoet.

Marseille is de belangrijkste havenstad van Frankrijk, hoort tot de grootste drie steden van het land. Er is een internationale luchthaven Marseille-Provence, met aansluiting op het TGV-net, ten noordwesten van de stad, bij het Étang de Berre. Sinds 1978 bezit Marseille een metro. Tot de vele musea behoren het Museum voor Schone Kunsten in het Palais de Longchamp, het Museum Cantini, het Archeologisch Museum, het Musée des Docks Romains en het Museé de la Marine Marseillaise. Voorts zijn er diverse theaters en een opera.

Overheersend in het stadsbeeld is de 150 m hoge kalkrots, waarop zich de basiliek Notre-Dame-de-la-Garde bevindt, met op de klokkentoren een verguld Mariabeeld. De kern van Marseille ligt amfitheatersgewijs rond de oude haven, beschermd door de twee forten St-Jean en St-Nicolas. Aan de noordzijde ligt het stadhuis. Vanaf de haven loopt de bekende Canebière, verkeersader en winkelstraat met cafés en terrassen. De kathedraal La Major is in neoromaans-Byzantijnse stijl opgetrokken. Aan de zuidzijde van de oude haven ligt de versterkte basilicale kerk St-Victor, met 5de-eeuwse crypte. Le Corbusier bouwde in Marseille zijn eerste ‘unité d’habitation’, 1947–1952, een woon- en winkelcomplex, gebouwd op betonnen palen.