Lyon

Hoofdstad van de regio Rhône-Alpes. en van het departement Rhône. Klik hier voor Comitée Regional Rhône-Alpes. Het oudste deel van de stad ligt op de westoever van de Saône, tegen de 203 meter hoge heuvel Fourvière, waar zich de kathedraal St-Jean, het voormalig aartsbisschoppelijk paleis nu bibliotheek, de Manécanterie, school voor koorknapen en de kerk St-Paul bevinden. De stadsbibliotheek heeft een unieke verzameling wiegdrukken en handschriften, bijv. de bijbelvertaling Codex Lugdunensis.

Het belangrijkste museum is het Musée des Beaux-Arts, ondergebracht in het 17de-eeuwse benedictinessenklooster. Verder zijn te noemen het Musée de la Civilisation Gallo-Romaine, het Musée Guimet met oosterse kunst, het Musée d’Histoire Naturelle met fossielen, het Musée des Arts Décoratifs, het Musée Historique des Tissus met een grote verzameling stoffen uit de gehele wereld en de kerkschat van de kathedraal. Het Musée d’art Contemporain richt zich vooral op tentoonstellingen en andere manifestaties betreffende beeldende kunst.

Hoog tegen de heuvel liggen de opgegraven resten uit de Romeinse tijd: forum met theater, een odeon en een archeologisch museum. Een ander gebied met gebouwen is de tussen de Rhône en een bocht van de Saône gelegen wijk rond de Place des Terreaux met fontein, de franciscanenkerk St-Bonaventure, de gotische kerk St-Nizier en het stadhuis. Verder naar het noorden ligt de oude wijk van de traboules, nauwe doorgangen van straat naar straat, verder naar het zuiden de uitgestrekte Place Bellecour met groot standbeeld van Lodewijk XIV en omgeven door gebouwen uit de jaren rond 1800. Aan de noordoostkant van de stad ligt het Parc de la Tête d’Or, met een dierenpark, een botanische tuin en een rosarium. Romeinse tijd. De stad ontstond toen de Romeinse veldheer Lucius Munatius Plancus in 43 v.C. twee Keltische nederzettingen samenvoegde tot de kolonie Lugdunum of Lugudunum.In 24 v.C. verhief keizer Augustus Lugdunum tot hoofdstad van de provincie Gallia Ludunensis. Er zetelt reeds sinds de 2de eeuw een bisschop. In 177 viel de eerste bisschop van Lyon, Pothinos, ten slachtoffer aan de christenvervolgingen onder Marcus Aurelius.

Na de verovering door de Germanen in de 3de eeuw volgde een periode van verval. Middeleeuwen. In de 5de eeuw kwam de stad aan Bourgondië, in de 6de eeuw aan het Frankische Rijk. Rond 800 werd de stad aartsbisdom en in 843 werd de stad deel van het Middenrijk van Lothar. In 1793, tijdens de Franse Revolutie, werden bij een strafexpeditie grote delen van de stad verwoest nadat koningsgezinde industriëlen en Jakobijnen een opstand tegen de centrale regering hadden geleid.