Deelnemers Tour de France leven langer

Uit onderzoek blijkt dat deelnemers van de Tour de France langer leven dan de gemiddelde inwoner van Frankrijk. Bij een congres van de Europese Vereniging voor Cardiologie in Amsterdam is dit bekend gemaakt. Uit de studie blijkt dat Franse wielrenners die deel hebben genomen aan de Tour de France gemiddeld 6,3 jaar ouder worden dan het gemiddelde.
Het gaat om een onderzoek met een kleine 800 deelnemers die in de periode vanaf 1947 mee hebben gedaan aan de Tour de France. De onderzoekers vinden het verschil in levensduur “enorm” en bevestigen het positieve effect van sportieve inspanningen.
Naast de verlengde levensduur zorgt de deelname aan de Tour de France voor een verkleining van het risico op een hartaanval met 33%. Het aantal mensen dat aan kanker overlijd ligt zelfs 44% lager bij de onderzochte groep. Tenslotte geven de onderzoekers aan dat de doping in de jaren 90 op korte termijn nog geen negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. In de toekomst moet blijken wat de effecten zijn op lange termijn.